บล.ไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัคร “SCBS Infinite Wealth Program” รุ่นที่ 7

บล.ไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัคร “SCBS Infinite Wealth Program” รุ่นที่ 7 (SCBS IWP#7) หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

นายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) เชิญชวนผู้มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการลงทุนอย่างถ่องแท้ สมัครเข้าร่วมโครงการ SCBS Infinite Wealth Program (หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS) รุ่นที่ 7 ภายใต้แนวคิด “World Wide Wealth – ความมั่งคั่งจากการลงทุนทั่วโลก” เพื่อยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพนักลงทุนไทย สร้างแรงบันดาลใจในการลงทุน ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างชุมชนนักลงทุนรุ่นใหม่ ด้วยโครงสร้างหลักสูตรที่กลั่นกรองและออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ SCBS เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วย 3E : Explore เรียนรู้ศาสตร์การลงทุนอย่างลึกซึ้ง ด้วยทฤษฎีและการลงทุนจริงในสนามจริง Expand สัมผัสประสบการณ์จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มากความสามารถทั้งในประเทศและต่างประเทศ Engender สร้างคุณค่าและโอกาสที่เหนือกว่าอย่างยั่งยืนในฐานะนักลงทุนและพลเมืองของโลก

ทั้งนี้หลักสูตรแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยการอบรมเพิ่มพูนความรู้และการพัฒนาศักยภาพผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์โดยนักลงทุนระดับเซียน ผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำของประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด และการลงมือปฏิบัติในสนามแข่งขันลงทุนจริงด้วยการเปิดบัญชีลงทุน 2 ล้านบาท โดยมีผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ให้คำปรึกษาการลงทุนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้เข้าใจและค้นหาแนวทางสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเพื่อการลงทุนจริงได้ ซึ่งมี นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร และได้รับเกียรติจาก นายธนา เธียรอัจฉริยะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2564 SCBS อยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี มีความมั่งคั่งอย่างมั่นคง และอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ตลาดทุนไทยเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการลงทุนที่ดีที่สุดแห่งปี ได้ที่ www.scbs.com/iwp หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBS Call Center 02-949-1999 รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่านเท่านั้น ufa

หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานประกอบกับความเชี่ยวชาญของทีมงานนักวิเคราะห์และผู้แนะนำการลงทุน SCBS Infinite Wealth Programกลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 7 เพื่อยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพนักลงทุนไทย สร้างแรงบันดาลใจในการลงทุน ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างชุมชนนักลงทุนรุ่นใหม่ ด้วยแนวความคิด World Wide Wealthหรือความมั่งคั่งที่เกิดจากการลงทุนทั่วโลก

บล.ไทยพาณิชย์ จัดพิธีปิดหลักสูตร “SCBS IWP” รุ่นที่ 6

      บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) จัดพิธีปิดหลักสูตร“SCBS Infinite Wealth Program” รุ่นที่ 6 (หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS) พัฒนานักลงทุนไทยรุ่นใหม่เปิดโลกการลงทุน เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและกูรูชั้นนำระดับประเทศเตรียมพร้อมลงมือปฏิบัติในสนามแข่งขันการลงทุนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการหลักสูตรฯ นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ณ SCB Investment Center ชั้น 5 Central World

รายละเอียดหลักสูตร

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ได้ริเริ่มหลักสูตร SCBS Infinite Wealth Programหรือ หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS ขึ้น เพื่อใช้ประสบการณ์อันยาวนานประกอบกับความเชี่ยวชาญของทีมงานนักวิเคราะห์และผู้แนะนำการลงทุนของบริษัท ในการยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพนักลงทุนไทย สร้างแรงบันดาลใจในการลงทุน ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างชุมชนนักลงทุนรุ่นใหม่

ในปีนี้ หลักสูตร SCBS Infinite Wealth Programกลับมาเป็นปีที่ 7 ด้วยแนวความคิด World Wide Wealth หรือความมั่งคั่งที่เกิดจากการลงทุนทั่วโลก กลั่นกรองและออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ SCBS ได้เป็นหลักสูตร 3E สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

1. Explore หรือ เรียนรู้ศาสตร์การลงทุนอย่างลึกซึ้ง ด้วยทฤษฎีและการลงทุนจริงในสนามจริง

2. Expand หรือ สัมผัสประสบการณ์จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มากความสามารถ ไทยและต่างประเทศ

3. Engender หรือ สร้างคุณค่าและโอกาสที่เหนือกว่าอย่างยั่งยืน ในฐานะนักลงทุนและพลเมืองของโลก

SCBS อยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี มีความมั่งคั่งอย่างมั่นคง และอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ตลาดทุนไทยเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน