ซี.พี.กัมพูชา รวมพลัง “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

ซี.พี.กัมพูชา รวมพลัง “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

นายวิทยา เกรียงไกรวิทย์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยนายดำเนิน เล่งระบำรองกรรมการผู้จัดการธุรกิจสุกร นำผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซี.พี.กัมพูชา จำกัด จำนวน 150 คน ร่วมโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” ปลูกต้นไม้ จำนวน 600 ต้น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่สำนักงานธุรกิจสุกร ตลอดจนชุมชนรอบข้าง ตามนโยบายของบริษัทสู่ความยั่งยืน ณ จังหวัดกำปงสะปือ ประเทศกัมพูชา

แทงบอล