ACE เผยโรงไฟฟ้า SPP Hybrid คลองขลุง เซ็น PPA ขายไฟ 13.31 MW

ACE เผยโรงไฟฟ้า SPP Hybrid คลองขลุง เซ็น PPA ขายไฟ 13.31 MW กับกฟผ.แล้ว

บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (BPP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมสัดส่วน 100% ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุงซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า SPP Hybrid กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนความคืบหน้าของการเข้าลงนาม PPA ของโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid ของกลุ่มบริษัทฯ ที่เหลืออีก 3 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 73 เมกะวัตต์นั้น ปัจจุบันบริษัทย่อยซึ่งเป็นเจ้าของโครงการได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้าตามลำดับเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับโรงไฟฟ้า SPP Hybrid คลองขลุงของ BPP เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานชีวมวลร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 20 เมกะวัตต์ (MW) มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 13.31 เมกะวัตต์ กับ กฟผ. แบบ Feed-in Tariff (FiT) อายุสัญญา 20 ปี โดยมีที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

โรงไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ติดกับแปลงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP คลองขลุงของบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (ACP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมสัดส่วน 100% โดยโรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP คลองขลุงของ ACP เป็นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 8.0 เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แบบ Feed-in Tariff (FiT) อายุสัญญา 20 ปี และปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ufa