IVL เผยรง.โอเลฟินส์ ในสหรัฐ หยุดผลิตชั่วคราวหลังเหตุฟ้าผ่า , มีประกันครอบคลุม

IVL เผยรง.โอเลฟินส์ ในสหรัฐ หยุดผลิตชั่วคราวหลังเหตุฟ้าผ่า , มีประกันครอบคลุม

บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ได้เกิดเหตุฟ้าผ่าที่โรงงานของบริษัท Indorama Ventures Olefins LLC (IVOL) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเวสต์เลค (Westlake) รัฐหลุยส์เซียน่า (Louisiana) ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้การผลิตหยุดชะงักและเกิดประกายไฟลุกไหม้ตามมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อโรงงาน พนักงานของบริษัท หรือชุมชนโดยรอบแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามขณะนี้โรงงานได้หยุดการผลิตลงชั่วคราว (offline) และอยู่ระหว่างการประเมินโดยบุคลากรของโรงงาน ทั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง โรงงานแห่งนีมี้กำลังการผลิตเอทิลีน (Ethylene) อยู่ที่ 440 กิโลตัน/ปี และได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมและรวมถึงเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

แทงบอล