SEAOIL พบความต่อเนื่องน้ำมันในหลุมผลิตแหล่ง L53/48 เตรียมสำรวจเพิ่มอีกปีนี้

SEAOIL พบความต่อเนื่องน้ำมันในหลุมผลิตแหล่ง L53/48 เตรียมสำรวจเพิ่มอีกปีนี้

บมจ.ซีออยล์ (SEAOIL) แจ้งความคืบหน้าการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในช่วงที่ 2 ของการขุดเจาะในปี 2563 แหล่งสัมปทานบนบกแปลง L53/48 ร่วมกับบริษัท แพน เรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (POES) โดยการวางแผนการขุดเจาะหลุม L53-DD8 เพื่อใช้ในการอัดน้ำที่มาจากการผลิตจากหลุมในโครงสร้าง DD พุ่งเป้าการเจาะไปที่ชั้นน้ำที่อยู่ด้านล่างของโครงสร้าง DD

แต่ในระหว่างการขุดเจาะพบร่องรอยน้ำมันก่อนถึงความลึกสุดท้ายที่ 1,353 เมตร และเมื่อดำเนินการตรวจสอบด้วยเครื่องมือหยั่งธรณีฟิสิกส์และระดับความดันของชั้นหิน หลุม L53-DD8 พบชั้นหินทราย 3 ชั้นที่เป็นหินกักเก็บน้ำมัน โดยมีความหนารวมทั้งสิ้น 19.27 เมตร ชั้นหินทั้ง 3 ชั้นนี้มีระดับความดันที่แสดงให้เห็นว่ามีความต่อเนื่องไปยังชั้นหินกักเก็บน้ำมันที่ได้รับการผลิตมาก่อนหน้านี้จากหลุมผลิตอื่นในโครงสร้าง DD ด้วยเหตุผลดังกล่าว หลุม L53-DD8 จึงต้องทำการผลิตน้ำมันให้หมดสิ้นก่อน แล้วถึงจะเปลี่ยนสภาพหลุมผลิตน้ำมันให้เป็นหลุมอัดน้ำได้ในอนาคต

ขณะที่ได้ย้ายแท่นเจาะไปเจาะหลุมสำรวจ L53-DD7 ทางทิศใต้ของโครงสร้าง DD ซึ่งเป็นหลุมสุดท้ายของการสำรวจขุดเจาะในช่วงที่ 2 ของปี 2563 อย่างไรก็ตามบริษัทได้เลื่อนการขุดเจาะหลุมสำรวจและหลุมประเมินผลที่เหลือ รวมทั้งหลุม L53AC-E ไปดำเนินการในปลายปี 2563 หรือหลังจากนั้น เนื่องจากราคาน้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

แทงบอล