การเป็นนักสืบ สิ่งที่จะช่วยให้นักสืบประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติของนักสืบที่ดี

คุณสมบัติของนักสืบที่ดี

คุณสมบัติของนักสืบที่ดี ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อย จำเป็นต้อง ผ่านการอบรม ผ่าน การฝึกซ้อม จวบ

จนกระทั่ง จะ เป็น นักสืบ ที่ เก่งซึ่งสามารถ ปฏิบัติงาน ให้ กับ ลูกค้า ได้ นักสืบ ที่ ผ่าน การคัด

สรร โดย บริษัท จำเป็นที่จะต้อง ผ่าน กฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่ บริษัท ระบุ ขึ้น ไม่ใช่ ว่า คนใด จะ มา

ดำเนินการ ให้ลูกค้า ของ พวกเรา ก็ได้ พวกเราเลือกสรร สายลับ โดย มองหา ความรู้ความเข้าใจ

ต่างๆ ที่เหมาะสมกับ งาน ที่จะ ทำให้กับลูกค้าจริงๆ ลูกค้า ของ พวกเรา ทุกคน ที่เข้ามา หา

นักสืบไป ดำเนินการ ก็เลย มี ความเชื่อมั่น ได้ว่า จะ มีผู้ที่ สามารถ ดำเนินงาน ให้แก่ท่านได้

อย่างเต็มคุณภาพ ที่สุด

คุณลักษณะสำคัญ ของการเป็นนักสืบที่ดี ที่ พวกเรา จะ ใช้ เลือกเฟ้น หา สายลับมา ปฏิบัติ

งาน ให้กับ ลูกค้า นั้น นักสืบ ของ พวกเรา ทุกคน นอกเหนือจากที่จะมีความรู้และความเข้าใจ

สำหรับเพื่อการ สืบ หรือ ติดตาม ข้อมูล มา ให้แก่คุณ ได้อย่างมือโปร แล้ว ควรจะมีความรู้ความ

เข้าใจ สำหรับในการ กุมความลับ ได้อย่างมิดชิด จะต้อง ไม่ทำให้ความลับ ของ ลูกค้า ที่ เข้ามา

ใช้ บริการ รั่วไหล ออก ไปได้ ซึ่งเป็นจริยธรรมการทำงาน ที่ พวกเรารักษามันมากมายว่า 20 ปี

เพื่อป้องกัน ข้อมูลลูกค้าของ พวกเรา เอาไว้ อย่างมิดชิด ไม่ ให้ บุคคลอื่น สามารถรู้ได้ว่า ท่าน

มาใช้บริการ กับ พวกเรา สั่งเหล่านี้สามารถที่จะช่วย ให้คุณ ใช้บริการกับ พวกเรา ได้’ไม่เป็น

อันตราย ไม่จำเป็นต้องกลุ้มใจ ใดๆก็ตาม ทั้งนั้น เพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่น และก็ สร้าง

ความไว้วางใจ ให้ กับ ลูกค้า ของ พวกเรา ตลอดมา ทำให้พวกเรา มี ฐาน ลูกค้า ขยาย ออก ไป

เป็น วงกว้าง อีกทั้ง มีลูกค้า ราย เดิมที่เชื่อใจ พวกเรา ตลอดมา ทำให้บริษัท นักสืบ ของ พวกเรา

อยู่ ได้ พวกเรา ใส่ใจเสมอ ว่าการคัด พนักงาน มาเป็น นักสืบ ที่ มีคุณภาพ ให้ กับ ท่าน นั้น เป็น

ขั้นตอน ที่มีความจำเป็น พวกเรา ไม่มี การเปิดรับ นักสืบ ที่ ขาด คุณลักษณะ สำหรับในการ

เก็บงำความลับ นักสืบ ของ พวกเรา ทุกคน จะต้องมี วิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจสำหรับการ

ตาม สืบ และก็เก็บข้อมูลมาให้แด่ท่านได้ และ ต้องมี การดูแลและรักษาความลับ เอาไว้ ไม่เปิด

เผยให้คนไหน รู้เด็ดขาด

ยิ่งกว่านั้น คุณลักษณะ ที่ สำคัญ ที่ พวกเรา จะ คัด สายลับ มา ปฏิบัติงาน ให้ กับ ท่านซึ่งก็คือ

ความรู้ความเข้าใจ สำหรับการ ใช้ เทคโนโลยี ที่จะ ประยุกต์ใช้ สำหรับการเก็บข้อมูล ได้อย่าง

ละเอียดลออ แล้วก็ มี ความ แยบยล ช่วยทำให้ ท่าน ได้ ข้อมูลที่ มีความ ละเอียด สูง ซึ่ง งาน ที่

พวกเรา จะ ส่ง ให้ท่าน จะไม่ใช่ เพียงแต่งานหยาบคาย ทั่วๆไป แน่ๆ พวกเรา รู้ดีว่า การ ส่ง งาน

หยาบคาย ที่ ไม่มี เนื้อหา ชอบเป็นต้นเหตุ สำคัญ ที่จะ ทำให้คุณ หลงผิด ได้ งาน ของ พวกเรา

ก็เลยมีการ ใช้เทคโนโลยี เข้ามา ช่วย สำหรับเพื่อการ แสวงหา ข้อมูล เพื่อ ได้ ข้อมูล ที่ มี ความ

ละเอียดมาก เพิ่มขึ้น พวกเรา ก็เลย ต้องการให้ ท่าน ใช้ บริการ กลุ่ม สายลับ ของพวกเรา เพราะ

ว่า คุณลักษณะ กลุ่ม สายสืบ ของ พวกเรา จะ มั่งคั่ง ทั้งยังความรู้ความเข้าใจ สำหรับในการ

ดำเนินการ อย่าง มือโปร มี ความ แยบคาย สำหรับในการ ปฏิบัติการ เก็บงำความลับรวมทั้ง

สามารถ ใช้เทคโนโลยี เก็บข้อมูล มาให้แก่ท่านได้ private detective bangkok

การฟ้อง คดีชู้สาว

หลายท่านต้องเจ็บหัวใจเนื่องจากคู่รัก

หลายท่านต้องเจ็บหัวใจเนื่องจากคู่รัก

หลายท่านต้องเจ็บหัวใจเนื่องจากคู่รัก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ‘ คู่แต่งงาน’ กลับไม่ซื่อสัตย์ ทำให้ชีวิต

ของการการเป็นสามีภรรยา จะต้องพังทลาย ในพริบตา เพียงแค่เพราะว่า ‘ชู้’

thailand private investigator ขอเก็บ ข้อกำหนดกฎหมาย ที่เกี่ยวพันกับ ‘ชู้ ‘ และก็

แนวทาง เรียกร้องค่าเสียหาย จาก ‘ ชู้ ‘ ดังนี้

ทนาย พี่รนัทธ์ สกุลความเจริญรุ่งเรือง บอกว่า ข้อบังคับ ของไทย พวกเราได้ให้ความคุ้มครอง

ป้องกัน สถาบันครอบครัว ซึ่ง ใจความสำคัญ ประเด็นการ มีชู้ ไม่ว่าใน ฝ่ายหญิง หรือ ชาย

สามารถฟ้องคดีเรียก ค่าชดเชย หรือ ที่เรียกกันว่า ค่าปรับ ได้ตาม ประมวลกฎหมาย แพ่ง แล้วก็

การค้าขาย มาตรา 1523 แต่ว่าหลักสำคัญ เป็นหญิง แล้วก็ ชาย จำเป็นที่จะต้อง จดทะเบียน กัน

ซะก่อน

ฝ่ายชายฟ้องชายชู้ของภรรยา

กฎหมาย กำหนด หลักเกณฑ์ไว้ว่า ผัวจะเรียก ค่าชดเชย จาก ผู้ซึ่ง ลวนลาม ภริยาไปในทาง

ชู้สาว ก็ได้ สามารถ ชี้แจง โดยสรุปว่า เพียงแต่ ชายชู้มีความประพฤติลวนลาม เมีย ในทาง

ชู้สาว ก็พอเพียง แล้วที่จะทำ ให้กำเนิด สิทธิฟ้องเรียกค่าตอบแทน โดยการ ลวนลาม ในทาง

รักๆใคร่ๆ นั้น ไม่จำเป็น จำเป็นต้อง ถึงขนาดว่ามีเซ็กส์กัน เพียงแต่ถูกเนื้อต้องตัว กัน ในลักษณะ

ที่ ไม่เป็นไป ในคุณธรรม หรือใน ทำ ท่วมสำคลองธรรม ในทางเพศ ดังเช่นว่า หอม แก้ม โอบ

กอด หรือ นอนกอดกัน ก็ถือได้ว่าเป็นการ ลวนลาม ไปในท่วม ชู้สาว แล้ว รวมทั้ง ยิ่ง ร่วมเพศ กัน

ก็ถือว่าเป็นการ ลวนลาม ใน ทำนอง ชู้สาว นักสืบที่ดี ควรเป็นไง

ฝ่ายหญิงฟ้องหญิงชู้ของสามี

กฎหมาย กํหนด หลักเกณฑ์ไว้ว่า ภริยาจะเรียก ค่าชดเชย จากหญิง อื่นที่แสดงตัว โดยเผย เพื่อ

แปลว่า ตนมี ความเกี่ยวพัน กับผัว ในทำท่วมชู้สาว ก็ได้ ควรจะเป็น ในกรณีที่หญิง ชู้ หรือ ภริยา

น้อย แสดงตัว โดย เผยออกมาว่า ตนเป็น หญิงชู้ หรือ ภริยาน้อย ของ ผัว ดังเช่นว่า มีการ พา ไป

ออกงาน ต่างๆ พาไปแนะนำ ให้วงศาคณาญาติ หรือ ผู้ที่ทำงาน ทราบดีว่า เป็น คู่รักกัน หรือ ไป

อยู่บ้านเดียวกัน หรือ มีลูกร่วมกัน แล้วก็ ให้ลูกใช้ ชื่อสกุล ผัว

ในทางตรงกันข้าม เพียงแต่ ผัวแอบ ลักลอบ ไป ร่วมประเวณี กับ หญิงชู้ เป็นบางโอกาส ไม่จัด

ว่า ภริยาน้อย หรือ หญิงชู้รัก ปรากฏตัว โดยกล่าวมาว่าตัวเองมีความเกี่ยวข้อง กับ ผัวหรือ แอบ

มา ลักลอบได้เสียกัน นับว่า ปราศจากความผิดตา ม ข้อบังคับ ตามมายี่ห้อนี้ จัดว่า ปราศจาก

ความ ผิดตามข้อบังคับ ศาลจะถือเป็นการ ลักลอบ ได้เสียกัน รวมทั้ง ชอบยกฟ้อง

ดังนั้นในกรณี กิ๊กก็ดี หรือหญิงบริการก็ดี หากเป็นกรณีหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากัน แอบ

ลักลอบไปร่วมประเวณีกับหญิงชู้เป็นครั้งคราว ไม่ถือว่าภรรยาน้อย หรือหญิงชู้แสดงตน โดยเปิด

เผยว่า ตนเองมีความสัมพันธ์กับสามีหรือแอบมาลักลอบได้เสียกัน ถือว่าไม่มีความผิดตาม

กฎหมายตามมาตรา 1523 นี้

แต่เหตุการณ์เป็นกิ๊กกันแอบนอนกับสามีชาวบ้าน ซึ่งใช้ได้ในกลุ่มชายรักชาย และหญิงรักหญิง

แล้วอีกฝ่ายหนึ่งมีหลักฐานเป็นเหตุให้ต้องฟ้องหย่า ตามมาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิ

ได้รับค่าทดแทนและจากผู้ซึ่งได้รับอุปการะเลี้ยงดู หรือยกย่องผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น

การดําเนินคดี

เรื่องนี้เป็นคดีแพ่ง ต้องฟ้องร้องดําเนินคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ไม่สามารถไปแจ้งความ

ดําเนินคดี เอาผิดต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนในทางอาญา ตํารวจไม่มีหน้าที่ไป

เกี่ยวข้องด้วย ยกเว้นแต่ พบว่า อีกฝ่ายหนึ่งจดทะเบียนสมรสซ้อนแล้วแต่กรณี และคดีนี้ มีอายุ

ความในการดําเนินคดีกับชายชู้หรือเมียน้อยต้องฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่รู้หรือควรรู้เกี่ยวกับการ

มีชู้หรือการล่วงเกินภริยาในทํานองชู้สาว ตาม ปพพ.มาตรา 1529

“ถ้าคุณมีหลักฐานไม่ชัดเจนเพียงพอ แล้วไปฟ้องร้องเขา หากศาลยกฟ้องว่าไม่มีหลักฐานชัด

พอว่าเขา เปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีคุณ คุณก็อาจถูกเขาฟ้องกลับได้ในฐานะ

หมิ่นประมาท เนื่องจากทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงได้เช่นเดียวกัน”

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจคดีที่ผู้เสียหายมาลงบันทึกประจำวันไว้ตามสถานีตำรวจต่างๆ ใน

นครบาล พบว่า เป็นคดีเกิดจากคู่สามีภรรยาทำร้ายร่างกายกันเอง กิ๊กทะเลาะวิวาทเมียหลวง

ทำร้ายร่างกายทำให้บาดเจ็บจนเกิดคดีอาญา ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรับแจ้ง

ความได้

ขณะที่คดีความเกี่ยวกับชู้สาวลักลอบคบซ้อนกันหากจะเอาความดำเนินคดี ต้องตั้งทนายฟ้อง

คดีแพ่ง ที่ผ่านมาประชาชนทราบดี ดังนั้นการที่สามี-ภรรยา นอกใจคบชู้ จึงไม่มีเหตุจำเป็นต้อง

มาแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวัน เว้นเสียแต่เกิดการตบตีทะเลาะวิวาทกันเท่านั้น ซึ่งสถิติ

แต่ละพื้นที่ที่ผ่านมา เกิดขึ้นเดือนละเพียง 20% เท่านั้น

หากมาถึงจุดสุดท้ายแล้ว ถ้าหากกฎหมายยังทำอะไรคนเป็นชู้ ไม่ได้… สิ่งเดียวที่แนะนำได้ คือ

ให้ทุกสิ่งเป็นไปตามเวร ตามกรรม เชื่อว่าที่สุดแล้ว ความผิดเหล่านี้จะติดตาม เกาะกินหัวใจคนที่

เล่นชู้ คนเป็นชู้ พวกตีท้ายครัวชาวบ้าน จนกว่าเขาเหล่านั้นจะลงโลง หมดลมหายใจ….

นักสืบที่ดี ควรเป็นไง

สายลับที่ดี อาชีพนักสืบ ควรมีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้าง

สายลับที่ดี อาชีพนักสืบ

สายลับที่ดี อาชีพนักสืบ ควรมีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้าง อาชีพใดๆ ถ้าพวกเรา ต้องการจะ เป็น

ได้นั้น ไม่ใช่ ว่าอะไร ก็ทำเป็นเลย ทุกสิ่งล้วน จำเป็นต้อง ผ่าน การฝึกหัด ควรมีคุณลักษณะ ที่

เกี่ยวเนื่อง เพื่อ ทำให้อาชีพนั้น ออกมา เยี่ยมที่สุด อาชีพ นักสืบเอง ก็เหมือนกัน แม้ พวกเรา

ต้องการจะ เดินเข้าไป ดำเนินการ ใน สายงานนี้ ก็ ควรมี คุณลักษณะพื้นฐาน สมควร ซะก่อน

คุณลักษณะดังที่กล่าวถึงมาแล้ว มี อะไร บ้าง พวกเรามี ข้อแนะนำมาฝาก

ปิดความลับได้อยู่หมัด

นักสืบ เป็นอาชีพ ที่จำต้อง อยู่เกี่ยวกับ ความลับ อีกทั้ง ปกปิด ความลับ ของตนแล้วก็ ความลับ

ของลูกค้า ถ้าพวกเรา ปลดปล่อย ให้ข้อมูล ความลับ ของลูกค้ารั่วไหล นั่นบางทีก็อาจจะ

หมายความว่าชีวิต ของ พวกเราได้เลย ด้วยเหตุนั้น คนเป็น สายสืบ จำเป็นต้อง ปิดบัง ลับ ให้อยู่

มือ ถ้าเกิดพวกเรา ทำไม่ได้ ก็ยาก จะปกปิดตัวตน เวลาออกไป ดำเนินการได้ (เวลาทำงาน ก็

ควรจะเป็น ความลับ ด้วยเหมือนกัน)

ความอดทนเป็นเลิศ

เวลานักสืบออก ทำงานเพื่อ เข้าพบ จุดมุ่งหมาย ครั้งคราว อะไร ก็ไม่เป็นใจ ให้พวกเรา กับ เสมอ

บางครั้งบางคราว พวกเรา บางครั้งก็อาจจะ จะต้องไป รอคอยวัตถุประสงค์นาน นับชั่วโมง เพื่อ

ดักจับ เค้าให้ได้ หรือ บางครั้งก็อาจจะจำต้องใช้ปริมาณ ครั้งมากยิ่งกว่า 10 ครั้ง ก็เลย จะ แล

เห็น ว่าจุดหมายไป กับผู้ใดกันแน่หรือไหม

( กรณี นักสืบ ชู้สาว bangkok private investigator) การควรต้องมาร สั่งที่ ไม่เคยทราบ

จะมา หรือเปล่าเกิดขึ้น หรือไม่ อาชีพนี้ จะต้องมี ความทรหดอดทน ยอดเยี่ยม เป็นอย่างมาก ถ้า

หาก อดทน น้อยเกินไป บางครั้งอาจจะ ใจร้อน กระทั่ง เสียการเสียงงานได้

ปฏิภาณไหวพริบเป็นเลิศ

คำว่า ฉลาดหลักแหลม เป็นกรด ดูเหมือน เหมาะสมกับ อาชีพ นักสืบ นี้อย่างยิ่งเนื่องมาจาก พวก

เรา จำเป็นต้องคิดแผน กัน เพื่อไปสู่ตัว เป้าหมายไหน จำเป็นต้อง ปรับปรุงเหตุการณ์ เฉพาะหน้า

อีกเพื่อตามเป้าหมาย ให้ทัน เรื่อง อันไม่น่าเชื่อ เกิดขึ้น ได้มากมาย มากมายก่ายกอง พัน

ประการขณะที่ทำงาน ฉะนั้น ผู้ที่จะมา เป็น นักสืบ ได้นั้นเว้นเสียแต่วิชาความรู้ ความถนัด ประจำ

ตัว การเอาชีวิตรอดในเหตุการณ์ เฉพาะหน้า ด้วยความเฉลียวฉลาด ความเฉลียวฉลาด อันเป็น

เยี่ยมเป็น คุณลักษณะ สิ่งสำคัญทีเดียว

ช่างสังเกต

งาน นักสืบ ชื่อ ก็บอกอยู่ แล้วว่า สืบการสอบสวน สอบสวน ผู้สืบ อย่างพวกเราจำต้อง อาศัย การ

สังเกต เป็นที่ตั้งยิ่ง พวกเรา จะต้องสืบ เกี่ยวกับ คน เป็นส่วนมากด้วย แล้ว การสังเกต ความ

ประพฤติ ถึงแม่ เพียงแค่เล็กๆน้อยๆ ก็ สำคัญ อาทิเช่นการต่อว่า ตามจุดหมาย ในงานสังสรรค์ ถ้า

เกิด พวกเรา พินิจ ให้ดี จะมองเห็นเลย ว่า เขา นัดหมาย ผู้ใดกันแน่ ไว้ หรือเปล่า หรือ พอใจ ผู้

ใดกัน เป็นพิเศษ ไหมแม้ไม่ดู ก็ยาก จะจับ พรุธ วัตถุประสงค์ ได้ รวมทั้ง คาดเดา การปฏิบัติ ของ

จุดมุ่งหมายไม่ได้ อีกด้วย

ความยืดหยุ่น

อาชีพนักสืบบอกเลยว่า ไม่สบายอย่างที่คิด เนื่องจากการออกติดตามเป้าหมายนั้นไม่เป็นเวลา

เลย บางงานอาจจะต้องตามไปถึงเวลาดึกดื่นค่อนคืนจนกว่าจะได้หลักฐานมา บางงานอาจจะ

ต้องไปต่างจังหวัดเป็นสัปดาห์เพื่อติดตามเป้าหมาย งานแบบนี้นักสืบจะต้องมีความยืดหยุ่นเรื่อง

เวลาสูงมาก เรียกว่า จะไปตอนไหนก็ต้องได้ จะกลับบ้านตอนไหนก็ไม่มีปัญหาว่างั้นเหอะ งานนี้

ส่วนใหญ่จึงเหมาะกับคนที่ไม่มีพันธะมากกว่า เพื่อป้องกันปัญหาหลังบ้านตัวเอง เห็นไหมว่าแค่

คุณสมบัติการเป็นนักสืบก็ไม่ง่ายแล้ว

การเป็นนักสืบนั้น สิ่งที่จะช่วยให้นักสืบประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือความเป็นมืออาชีพในการ

ทำงาน นักสืบของเราหลายคนจะต้องผ่านการฝึกอบรม ผ่านการฝึกฝนจนกว่าจะเป็นนักสืบที่เก่ง

ที่สามารถทำงานให้กับลูกค้าได้ นักสืบที่ผ่านการคัดเลือกโดยบริษัทจะต้อง ผ่านเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่

บริษัทกำหนดขึ้น ไม่ใช่ว่าใครจะมาทำงานให้ลูกค้าของเราก็ได้ เราคัดเลือกนักสืบโดยมอง

หาความสามารถต่างๆที่เหมาะสมกับงานที่จะทำให้กับลูกค้าจริงๆ ลูกค้าของเราทุกคนที่เข้ามา

หานักสืบไปทำงาน จึงมีความมั่นใจได้ว่าจะมีคนที่สามารถทำงานให้ท่านได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพที่สุด

คุณสมบัติสำคัญของการเป็นนักสืบที่ดีที่เราจะใช้คัดเลือกหานักสืบมาทำงานให้กับลูกค้านั้น

นักสืบของเราทุกคนนอกจากจะมีความสามารถในการสืบหรือติดตามข้อมูลมาให้ท่านได้อย่าง

มืออาชีพแล้ว จะต้องมีความสามารถในการเก็บความลับได้อย่างมิดชิด ต้องไม่ทำให้ความลับ

ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรั่วไหลออกไปได้ ซึ่งเป็นจรรยาบรรณการทำงานที่เรารักษามัน

มากว่า 20 ปี

เพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าของเราเอาไว้อย่างมิดชิด ไม่ให้บุคคลอื่นสามารถทราบได้ว่าท่านมาใช้

บริการกับเรา  จ้าง นักสืบ ราคา ถูก สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ท่านใช้บริการกับเราได้ปลอดภัย ไม่ต้อง

กังวลใดๆทั้งสิ้น เพิ่มความมั่นใจและสร้างความเชื่อใจให้กับลูกค้าของเราเสมอมา ทำให้เรามี

ฐานลูกค้าขยายออกไปเป็นวงกว้าง

ทั้งยังมีลูกค้ารายเดิมที่วางใจเราเสมอมา ทำให้บริษัทนักสืบของเราอยู่ได้ เราตระหนักเสมอ

ว่าการคัดเลือกบุคลากรมาเป็นนักสืบที่มีคุณภาพให้กับท่านนั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เรา

ไม่มีการเปิดรับนักสืบที่ขาดคุณสมบัติในการเก็บความลับ นักสืบของเราทุกคนต้องมีความรู้ความ

สามารถในการตามสืบและเก็บข้อมูลมาให้ท่านได้ พร้อมทั้งจะต้องมีการรักษาความลับเอาไว้ ไม่

เปิดเผยให้ใครทราบเป็นอันขาด

นักสืบเอมมิกา 090-7616746 สืบพฤติกรรม สืบชู้สาว สืบธุรกิจ สืบหาคนหาย รถหาย เช็คเบอร์

นอกจากนี้คุณสมบัติที่สำคัญที่เราจะคัดเลือกนักสืบมาทำงานให้กับท่านนั่นก็คือความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลได้อย่างละเอียดและมีความแยบยล ช่วยให้ท่าน

ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดสูง ซึ่งงานที่เราจะส่งให้ท่านจะไม่ใช่เพียงงานหยาบทั่วไปแน่นอน

เราทราบดีว่าการส่งงานหยาบที่ไม่มีรายละเอียด มักจะเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้ท่านเข้าใจ

ผิดได้ งานของเราจึงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสืบหาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ

ละเอียดมากยิ่งขึ้น เราจึงอยากให้ท่านใช้บริการทีมนักสืบของเรา เพราะคุณสมบัติทีมนักสืบของ

เราจะเพียบพร้อมทั้งความสามารถในการทำงานอย่างมืออาชีพ มีความแยบยลในการดำเนินงาน

เก็บความลับ และสามารถใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลมาให้ท่านได้