“กองทุน KBSPIF” เปิดจองซื้อหน่วยลงทุน 4-7 ส.ค. นี้ ผ่านธนาคารกรุงไทย

“กองทุน KBSPIF” เปิดจองซื้อหน่วยลงทุน 4-7 ส.ค. นี้ ผ่านธนาคารกรุงไทย และ เว็บไซต์ Money Connect

นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง ลดความผันผวนของพอร์ตลงทุน และสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอ ผ่านการลงทุนใน ‘กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี’ หรือ ‘KBSPIF’ จากการที่กองทุนเข้าลงทุนในสิทธิประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ร้อยละ 62 จากสัญญาขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และ KBS รวม 25.5 เมกะวัตต์ ระยะเวลาประมาณ 20 ปี

กองทุนมีกระแสเงินสดมั่นคง และมีปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เห็นแบบนี้แล้ว นักลงทุนที่ต้องการรับผลประโยชน์ตอบแทนกันแบบยาวๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kbspif.com แล้วเตรียมจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน KBSPIF ได้ตั้งแต่วันที่ 4-7 ส.ค. นี้ ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือซื้อผ่านออนไลน์กันง่ายๆ ที่ เว็บไซต์ Money Connect (www.moneyconnect.ktbnetbank.com) ได้เลย…..

แทงบอล