สิ่งที่นักสืบต้องสังเกตมีอะไรบ้าง

งานนักสืบชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า สืบ

งานนักสืบชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า สืบ การสืบสวน สอบสวน ผู้สืบอย่างเราต้องอาศัยความสังเกตเป็นที่ตั้ง ยิ่งเราต้องสืบเกี่ยวกับคนเป็นส่วนใหญ่ด้วยแล้ว การสังเกตพฤติกรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็สำคัญ ยกตัวอย่างเช่น การติดตามเป้าหมายในงานเลี้ยง หากเราสังเกตให้ดีจะเห็นเลยว่าเขานัดใครไว้หรือเปล่า หรือ สนใจใครเป็นพิเศษหรือไม่ หากไม่สังเกตก็ยากจะจับพิรุธเป้าหมายได้ รวมถึงคาดการณ์พฤติการณ์ของเป้าหมายไม่ได้อีกด้วย

งานนักสืบชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า สืบ

การเป็น คนช่างสังเกต เป็นคุณสมบัติที่ดี เเละควรมีอย่างหนึ่งของผู้ประกอบอาชีพนักสืบ ต้องเก็บรายละเอียดของเป้าหมาย หรือวัตถุพยานต่างๆได้อย่างครบถ้วน รวมถึงมีไหวพริบสามารถพลิกแพลงสถานการณ์ เพื่อสืบค้นข้อมูลหลักฐานได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย เพราะบางครั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเอง
บ่อยครั้งที่นักสืบทำเป้าหมายหลุด จากการติดตามทั้งๆที่ ตัวเป้าหมายเองมิได้ทราบเลยว่า มีนักสืบคอยติดตามอยู่ เพียงแต่ว่าเป้าหมายที่นักสืบคอยติดตามนั้น มีความระมัดระวังตัว มีการ
ปลอมแปลงตัวอยู่ตลอดเวลา เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา จนยากต่อการติดตาม ดังนั้นนักสืบต้อง
คอยสังเกตให้ดี ถึงจุดเด่นของเป้าหมาย ว่ามีส่วนใดที่สามารถจดจำได้ง่าย เช่น สีผิว ทรงผม
สีเล็บ ส่วนสูง ความอ้วน ผอม  หรือแม้กระทั่งจังหวะการก้าวเดิน สิ่งเหล่านี้ ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ในเวลาสั้นๆ จุดสังเกตเล็กๆน้อยเหล่านี้ จะช่วยให้นักสืบสามารถติดตาม
เป้าหมาย ได้ตลอดโดยไม่หลุดหายไปเสียก่อนเวลาอันควร

สิ่งที่ นักสืบ ต้องสังเกตโดยทั่วไป มีดังนี้

– ที่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
– เครื่องประดับ เมื่อสังเกตจดจำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วจึงมาสังเกตจดจำใบหน้าต่อไป
– เพราะใบหน้าอาจถูกอำพรางได้หลายวิธี เช่นใส่แว่น เปลี่ยนทรงผม ไว้หนวดเครา
– ส่วนลักษณะนิสัยของคนนั้นบางทีมันบ่งบอกได้จากการแต่งเนื้อแต่งแต่งตัว และการเลือกใช้เครื่องประดับ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล

การสังเกตลักษณะของบุคคล

เรื่องของลักษณะของบุคคลสำหรับนักสืบนั้น ต้องมีการสังเกตในสิ่งต่างๆ ของบุคคล หลายๆ อย่าง ดังนี้

1. จดจำลักษณะเด่น เช่น มีจมูกโด่งมาก ผมดำสลวย ใบหน้ารูปไข่ ท่าทางสง่าผ่าเผย เมื่อพบเห็นที่ใดๆ ก็จำได้ง่าย (ระวังเป้าหมายผ่าตัดเปลี่ยนแปลงใบหน้านะ)

นักสืบต้องรู้จักสังเกตใบหน้าของบุคคล

นักสืบที่ดีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตำหนิรูปพรรณ ดังนั้นเพื่อความเข้าใจถึงตำหนิรูปพรรณของคนเรา หรือเพื่อให้ทราบตำหนิรูปพรรณของคนร้าย ก็ควรจะทำความเข้าใจลักษณะหรือ

ตำหนิรูปพรรณของคนเราไว้เพื่อจะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจดจำ หรือใช้เป็นแนวทางการสืบสวนหาตัวคนร้ายหรือผู้กระทำความผิดได้ง่ายขึ้น มีวิธีจดจำลักษณะที่สำคัญ ๆ ของคนเราดังนี้

– สูง นอกจากวัดความสูงเป็นเมตรและเซนติเมตรแล้ว ให้ใช้การวัดส่วนสูงเป็นฟิต และนิ้ว เพื่อ

ประโยชน์ในการานความสูงของคนด้วยสายตาและการเก็บบัตร เพราะเป็นวิธีสากลการคาดคะเนส่วนสูงโดยใช้ฟิตและนิ้นี้ สะดวกกว่าเมตรและเซนติเมตร เพราะอาจคาดคะเนได้แม่นยำกว่ากัน รูปร่าง ลักษณะ สมส่วน ท้วม อ้วน พุงพลุ้ย ส่วนใหญ่ หนา บาง สูงผอม ร่างตรง ตัวงอ หลังโก่ง ไหล่กลม ฯลฯ

– ผิว มีลักษณะอย่างไร นวล เปล่งปลั่ง เลือดฝาด ซีด งาม เหี่ยว สะเก็ด หรือตุ่ม

– หน้า ก. รูปหน้า – กลม รูปไข่ ยาว ย่นเป็นริ้ว เหี่ยวยาน อูม หน้ากระดูก

ข. ลักษณะดวงหน้า – บึ้ง ยิ้มแย้มแจ่มใส เหม่อใจลอยหน้าแดงอยู่เสมอ

– ผม อะไร เริ่มหงอก เริ่มล้าน ดัด หยิก แสกอย่างไร หวีเสย ยาว สั้น ดัดอย่างไร ทรงผม

กระทุ่มยาว ฯลฯ ใสน้ำมัน ปล่อยให้ยุ่ง ฯลฯ

– หนวดเครา (ลักษณะและสี) หนวด (ขนาด ลักษณะ สี ดก) คางเขียว เคราเขียว ฯลฯ

– คิ้ว สี หน้า บาง ดก เขียน โก่ง คิ้วต่อ หรอมแหรม ถอน

– ตา ดี บอด เหล่ ลึกโบ ขอบตาแดง ขนตายาว ใส่แว่น (เวลาอ่านหนังสือหรือทำเป็นปกติ

ชอบแว่นชนิดใด กรอบแว่นตาความหนากระจกแว่น) ตาชั้นเดียว

– ศีรษะ ใหญ่ เล็ก แบน เหลี่ยม แฟบ บุ๋มหนุ่ย หน้าผาก – สูง ต่ำกว้าง แคบ ย่น โหนก บุ๋ม

– จมูก ใหญ่ เล็ก ยาว สั้น งอ บิด เบี้ยว งอน โค้งแบบนกแก้ว โต แตก รูจมูกเล็ก รูจมูกใหญ่ ฯลฯ

2. จดจำลักษณะที่แตกต่าง เป็นการสังเกตลักษณะที่ทำให้บุคคลนั้นแตกต่างจากบุคคลอื่น โดยอาจไม่ใช่ลักษณะเด่นก็ได้ เช่นตาบอด มีแผลเป็นที่แก้ม มือด้วน ขาเป๋ สวมนาฬิกาข้างไหน สายหนัง สายเหล็ก สีอะไร เป็นต้น

นอกจาก นักสืบ จะสังเกตใบหน้าแล้วลักษณะทั่วๆ ไปก็ควรละเลย เช่น พวกรอยแผลเป็น หรือตำหนิที่เห็น เด่นชัด หรืออาจจะต้องสังเกตไปถึงลักษณะที่เกิดขึ้นเฉพาะตัว เช่น พูดติดอ่าง พูดสำเนียงแปร่ง เวลาพูดชอบเสยผม ชอบเสยผม ชอบป้องปาก ชอบก้มหน้า เงยหน้า เดินเชิดหน้า เดินก้มหน้า ฯลฯ และลักษณะของการแต่งกายบางครั้งหากเราสังเกตจะช่วย
ให้จำแนกได้คร่าวๆ ว่าบุคคลผู้นั้นมีฐานะความเป็นอยู่เช่นไร ประกอบอาชีพอะไร

รู้จักการจดจำสถานที่ต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญ

การจดจำสถานที่ต่างๆ ของนักสืบที่จำเป็นต้องมีลักษณะต่างๆ ดังนี้

การหัดสังเกตและจดจำสถานที่มีส่วนช่วยการสืบได้มากเมื่อเราสืบไปถึงสถานที่ตั้งของจุดหมายแล้วควรระบุตำแหน่งของสถานที่ให้ถูกต้องจากนั้นจึงดูเจาะลึกเข้าไปเลื่อนๆ ดูการประกอบการ และลักษณะของอาคารเป็นไม้หรือตึก และที่สำคัญมากคือการดูเส้นทางเข้าออกมีทางเข้าออกได้กี่ทาง รถอะไรสามารถเข้าไปได้บ้าง การดูทางหนีทีไล่ สามารถเข้าไป
ได้บ้าง การดูทางหนีทีไล่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน อย่างกรณีที่เราต้องเข้าไปพักอาศัยในโรงแรม เราควรเดินตรวจตราทางเข้าออก ทางหนีไฟให้เรียบร้อย เพราะหากบังเอิญเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีมากขึ้น โอกาสพาชีวิตรอดก็จะมีสูง

รู้จักการจดจำสิ่งของต่างๆ

การจดจำสิ่งของต่างๆ ของนักสืบที่จำเป็น ต้องมีคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้

ในการสังเกตวัตถุสิ่งของหรือก็เช่นเดียวกันแล้ว คนทั่วไปจะสังเกตแต่เฉพาะลักษณะรูปทรงสีสัน หรืออาจรู้ถึงวิธีการใช้งานได้บ้าง แต่ในสายตานักสืบแล้ว เพียงเห็นลักษณะหีบห่อก็ต้องพยายามบอกให้ได้ว่าสิ่งของข้างในควรมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร โดยปกติแล้ววัตถุสิ่งของที่มีราคาที่มีราคาค่างวดจะมีหมายเลขประจำเครื่องเสมอ ถ้าเป็นนักสืบ เวลาพบสิ่งของ
ต้องจดหมายเลขเอาไว้เป็นข้อมูล เครื่องใช้ในบ้านของนักสืบ (สมัครเล่น) เองก็เถอะ ควรจะจดหมายเก็บเอาไว้ เผื่อมีมือดีมาหยิบไปใช้ได้แจ้งรูปพรรณสัณฐาน และหมายเลขเครื่องต่อเจ้าพนักงานได้เวลาไปชี้ของกลางที่สถานีตำรวจ ในกรณีมีอุบัติเหตุในท้องถนน รถยนต์ชนคนแล้วหนีสิ่งแรกที่สายตานักสืบจะต้องสังเกตและจดจำไว้ให้ได้ก่อนคือ หมายเลขทะเบียนรถ แล้วจึงค่อยจำยี่ห้อ ชนิดหรือประเภท แล้วตามด้วยสีเป็นลำดับเพราะรถพวกนี้เมื่อก่ออุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นก็มักจะนำไปปรับแต่งเปลี่ยนรูปไปโดยสิ้นเชิง

อ่านบทความน่าสนใจถัดไป อยากเป็นนักสืบต้องเรียนอะไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *