คุณสมบัติ ข้อที่สำคัญยิ่งสำหรับการเป็นสายลับ

ความจริงกับงานนักสึบ นักสืบต้องพูดความจริง

ความจริงกับงานนักสึบ นักสืบต้องพูดความจริง

ความจริงกับงานนักสึบ นักสืบต้องพูดความจริง นักสืบ ต้อง พูดเรื่องจริง การพูด ความเป็นจริง

เป็นคุณสมบัติ อีกข้อ ที่สำคัญยิ่งสำหรับการเป็นสายลับ สำหรับการ ดำเนินงาน ใต่สวน นั้น ควร

จะมี การทำงาน เป็นทีม ตัง นั้นด้านใน คณะทำงาน นักสืบ แต่ละคน จำเป็นที่จะต้อง ไม่มี การ

โกหก กันจำเป็นต้องพูดเรื่องจริง กัน ถ้าเกิด โกหก หรือ กล่าวเท็จ ต่อกัน แล้ว จะมีผลให้ภารกิจ

ล้มเหลว หรือ บางที่อาจ กำเนิด ฮันยี่ห้อยขึ้นอยู่กับ ตัว นักสืบได้ ดังเช่นนักสืบทีม หนึ่ง ได้รับ

มอบหมาย ภารกิจ ให้ไป เฝ้า สะกดรอยตาม จุดหมาย ยัง สถานที่ แห่งหนึ่ง หัวหน้าทีม นักสืบ

ได้ทำ เสร็จ สถานที่ แล้ว มีการคิดแผน มอบหมายงาน ให้ นักสืบ แต่ละคน เฝ้า ทางเข้าออก

ของ วัตถุประสงค์ อย่างดีเยี่ยม แต่ว่า มีนักสืบคนหนึ่ง ในทีม ได้รับ มอบหมาย ให้เฝ้าทางนั้นมี

เหตุ จำเป็น ที่จะจำต้อง ไปทำ ธุระส่วนตัว ที่อื่นๆ ครู่หนึ่ง แต่ว่าไม่ แจ้ง ให้หัวหน้าที่ม นักสืบ

ทราบ เพื่อจะได้ส่ง นักสืบคนน ให้มา เฝ้าทางนั้น แทน แม้กระนั้น ได้รีบ ไป ทำ ธุระ ส่วนตัว แล้ว

รีบ กลับมา โดย ไม่ แจ้งให้คณะทำงาน รู้ ซึ่งเป็นช่วงๆ ช่วงเวลาเดียวกัน กับ วัตถุประสงค์ ได้

หลบซ่อน ออกไปตาม ทางนั้นเมื่อเวลาผ่านไป นาน จนถึง แตกต่างจากปกติ แล้ว หัวหน้าทีม

นักสืบ ได้ ตรวจตรากับ นักสืบทุกคน ต่าง การันดี ว่าได้ เฝ้าจุดมุ่งหมาย อยู่เสมอ เวลา ยังมองไม่

เห็น จุดหมาย ออก ไป เลย กว่า หนคณะทำงาน จะ หาวิธีเข้าไป สำรวจ ข้างใน บ้านพักดังที่

กล่าวผ่านมาแล้ว วัตถุประสงค์ ก็เดินทางไป ไกล แล้ว ทำให้ภารกิจ ล้มเหลว ซึ่งในกรณีนี้ ถ้า

หาก นักสืบคน นั้น พูดเรื่องจริง ก็ จะไม่ กำเนิด เรือง แบบนี้ แน่ๆ ภารกิจอาจ สำเร็จลุล่วงไป แล้ว

อ่านบทความเพิ่มเติม การเป็นนักสืบ สิ่งที่จะช่วยให้นักสืบประสบความสำเร็จ

ความผิดพลาดในงานนักสืบ นักสืบต้องยอมรับความผิดพลาดได้

นักสืบ ก็เป็น คน ธรรมดาราวกับ คนทั่วๆไป ที่เวลา ทำ อะไร แล้ว ย่อม มีความผิดพลาด เกิดขึ้น

ได้เสมอ แม้กระนั้น เมื่อ นักสืบ ปฏิปั ติงา นที่ ได้รับ มอบหมายบกพร่อง แล้ว จะต้อง เห็นด้วย ข้อ

ผิดพลาด นั้น จำเป็นต้องแจ้ง ให้หัวหน้าทีมนักสืบ รู้เมื่อ มีความผิด พลาด เพื่อจะได้ หา วิถีทาง

ปรับแต่ง ข้อผิดพลาดนั้น อันจะนำมาซึ่งการก่อให้เกิด การ ปฏิปัติ ภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วย ได้ แม้

กระนั้น หากนักสืบ ไม่รับ ความผิดพลาด พลาค แล้ว ปฏิปัติ ภารกิจ ไป ตามเดิม ราวกับ ไม่มี

อะไร ก่เนิด ขึ้น ก็อาจก่อให้ภารกิจ นั้น ไม่ประสบผลสำเร็จ ได้ ตัวอย่างเช่นนักสืบ คนหนึ่ง ได้รับ

มอบหมาย ให้ ไป เฝ้าว่ากล่าว ตาม สะกตรอย พินิจ การกระทำ จุดมุ่งหมาย แม้กระนั้น ด้ พลาด

กับ วัตถุประสงค์ ไม่เคยทราบ ว่า จุดมุ่งหมายเน ทาง ไป ที่ใด แล้ว ไม่ แจ้ง ให้ หัวหน้าทีม นักสืบ

ทราบเรื่อง แต่ว่า นักสืบ คน นั้นรายงาน กลับ ไปว่าวัตถุประสงค์ ไม่มี การเคลื่อนไหว หรือเปล่า

เจอ กระเป๋าหมาย ทำให้คณะทำงาน นักสืบทำ งาน จำต้อง เฝ้ วัตถุประสงค์ อยู่ ที่ เดิม ในขณะที่

วัตถุประสงค์ไม่อยู่ ตรงนั้น แล้ว ภารกิจ ก็เลย ปราศจากความ ก้าวหน้า หรือ ล้มเหลว นั่นเอง แม้

กระนั้น หาก นักสืบรายงาน กลับไป ตามความเป็นจริง ในทันทีทันใด ท้น ใด ที่ พลาด กัน กับ จุด

หมาย ทาง คณะทำงาน นักสืบ ก็ จะได้รีบ หาวิธีปรับแต่ง เพื่อ เรียกตัว จุดหมาย ได้ตอนนั้น ซึ่ง

จะสามารถทำให้ปฏิบัติหน้า ได้สำเร็จลุล่วงไปได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *