แนวคิดออกแบบบ้านโมเดิร์น ตามแบบสถาปนิก

คำว่า โมเดิร์น (Modern) เชื่อว่าคงจะ เป็น คำที่ ชินหู คุ้นหน้า เรา กันดี

คำว่า โมเดิร์น (Modern)

คำว่า โมเดิร์น (Modern) เชื่อว่าคงจะ เป็น คำที่ ชินหู คุ้นหน้า เรา กันดี ซึ่งคำๆนี้ นั้น

เป็นคำ ที่ สื่อความหมาย ถึง ความ ยุคใหม่ ซึ่งหากต้องการจะให้นิยามคำ ว่ายุคใหม่ได้อย่าง

แจ่มแจ้ง นั้น คงจะ เป็นการยาก รวมทั้งจำต้อง เล่า ย้อน กันไป ถึงที มา อีกยาว ไกล แต่ว่า ใน ที่

นี้ พวกเรา จะ ขอ เอ๋ยถึง คำว่า โมเดิร์น ใน บริบท ของ งาน วางแบบ ทาง สถาปัตยกรรม โดย

เฉพาะ ใน งานวางแบบ บ้าน

รูปแบบ โมเดิร์น คือ แบบอย่าง หนึ่ง ทาง สถาปัตยกรรม ซึ่ง เน้น และก็ ให้ความใส่ใจ กับ ความ

สวยสดงดงาม แขบ เรียบง่าย รวมทั้งความสวย ที่จริง จริง ของ สิ่งของ ซึ่ง ไม่จำเป็นที่จะต้อง

ปกปิด บิดเอนหรือตกแต่ง อะไร ให้มากมาย หมาย หลาย ความ พวกเรา ก็เลย เห็นได้ชัด ว่า

บ้าน สไตล์ โมเติร์น นั้น จะมี ทรง เรขาคณิต ที่เรียบง่าย แจ่มแจ้ง รวมทั้ง มีการ ใช้อุปกรณ์ ยุค

ใหม่ เข้ามา ใช้ ดังนี้ ความ โมเดิร์น นั้น ก็ ชอบ เกี่ยวฟัน กับ เทคโนโลยี การก่อสร้าง ที่ เปลี่ยน ไป

จาก ลักษณะ บ้าน ใน สมัยเก่า อีกด้วย

ใน วันนี้ จะ กล่าวถึงแนวความคิด การออก แขบ บ้าน ของ เลอ คอ ร์บู ซิ เอร์ (Le Corbusier)

สถาปนิก ชาว ประเทศฝรั่งเศส ซ็ง มีชีวิต อยู่ ใน ตอนแรก ที่ กระแส โมเดิร์น ได้เข้ามามีหน้าที กับ

แวดวง สถาปัตยกรรม ( ประมาณ 80 ปีที่ผ่านมา ) โดย ท่าน ผู้นี้ นับว่าเป็น หนึ่ง ใน ปู ชนีย บุ คล

ของ แวดวง สถาปัตยกรรม ที่ ได้วางรากฐาน แล้วก็ แนวความคิด การออก แบบ สถาปัตยกรรม โม

เดิร์น เอาไว้ใน นานัปการหลักสำคัญ หนึ่ง ใน นั้น เป็น คุณลักษณะ ของ สถาปัตยกรรม โมเดิร์น

อันเป็น หัวข้อ ซึ่ง พวกเรา จะ พา คุณ นักอ่าน ทุกคน ไป ทำความเข้าใจ อย่างแท้จริง ถึง ความ

หมาย ของบ้าน แขบ โมเติร์น ว่า มีลักษณะคืออะไร รวมทั้ง สามารถ กล่าวถึง เป็น ไอเดีย ซึง

สามารถ นำไป ประยุกต์ กับ บ้าน ใน บริบท ปัจจุบันนี้ ได้

1. แนวเสารับน้ำหนักของบ้าน

 

สักษณะของ เสา ใน ความหมาย ของ วิธี สถาปัตยกรรม เป็น ตัว เสา ที่ มีบทบาท เป็น องค์

ประกอบ หลัก อุปกรณ์รองรับน้ำหนัก ของ บ้าน แล้วก็ มีลักษณะ เป็น เสา ที่ตั้ง อยู่ กระโดดๆ โดย

ไม่มี ฝ่าผนัง หรือ ส่วนประกอบ ใด มา ปกปิด ถ้าหาก ยัง คิด ภาพ ไม่ ออก ทตลอง มองดู ภาพ บ้าน

ข้างหลัง นี้ ซึ่ง จะ มองเห็น แนว เสา คอนกรีต ซึง วาง เรียงหน้า อย่างแจ่มแจ้ง ที พื้น ชั้นเยี่ยม ซึ่ง

ลักษณะคล้าย กับ บ้าน แบบ ยกพื้น ของ ไทย ซึ่ง นอกเหนือจากที่จะ ทำให้ ตัวบ้าน มองดู ค่อย

ลอยตัวไม่ มอง ที่บ ต้น แล้ว ยังเป็นผลดี กับ การถ่ายเทอากาศด้วย โดย แนวความคิด นี้ เป็น

แถว คิด ของ สถาปัตยกรรม ใน สมัย โมเดิร์น สมัย แรกๆ ที่ ปรารถนา ทำลาย ภาพ ของ

สถาปัตยกรรม จาก สมัยเก่า ที่ ใช้ กำแพง แล้วก็ ฝาผนัง เป็น ส่วนประกอบ รับ น้ำาหนัก ตึก ถัดมา

เมื่อมีการสร้างสรรค์ สั่งของ ใหม่ ที่ เป็นการ เปลี่ยน แวดวง สถาปัตยกรรม ตัวอย่างเช่น

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีความแข็งแรงมากยิ่งกว่า ก็ ทำให้กำแพงและก็ ฝาผนัง ไม่มีความ

จำาเป็นต้องรับ น้ำหนัก อีกต่อไป

2. ผนังบ้านด้านนอกลอยตัว อิสระ และไม่จำเป็นต้องรับน้ำหนักตัวบ้าน

 

ส่วนต่อ มาถือเป็น อีก ส่วน ที่ มีความหมาย เพราะว่า เป็น เหมือน ใบหน้า ของ บ้าน ทีจะ บ่งถึง

สใตล์ ของงาน วางแขบ แล้วก็รสนิยม ความชื่นชอบ ของ เจ้าของบ้าน อีกทั้ง เป็น ส่วน ปกคลุม

ตัวบ้าน จาก ลักษณะของอากาศค้านนอก ใน แนวความคิด ของ งาน ดีไซน์ บ้าน โมเติร์น นั้น

จากที ได้ กล่าว ไป แล้ว ว่าเมือ กำแพง รวมทั้ง ฝาผนัง ไม่มีความจำเป็นที่ต้อง รับ น้ำหนักตัว บ้าน

อีกต่อไป ฝ่าผนัง ก็เลย ได้เปลี่ยน มา เป็น องค์ประกอบ งาน ตกแต่ง ข้างนอก บ้น ได้ อย่างเต็ม

กำลัง

จากภาพบ้านตัวอย่างหลังนี้จะเห็นได้ชัดเจนถึงลักษณะกรอบอาคารหรือผนังภายนอกบ้านที่มีลักษณะหน้าที่เป็นองค์ประกอบตกแต่ง ทั้งผนังกรุหินสีน้ำตาลเข้มและผนังกระจกที่ทำหน้าที่เป็นงานตกแต่งซึ่งเป็นอิสระจากตัวโครงสร้างรับน้ำหนักของบ้าน ทั้งนี้นอกเหนือจากวัสดุสองแบบนี้แล้ว ยังมีวัสดุอีกหลายประเภทที่สถาปนิกนิยมเลือกนำมาใช้เป็นวัสดุตกแต่งผนังภายนอกบ้านได้อย่างหลากหลายในปัจจุบัน

3. พื้นที่บ้านแบบเปิดโล่งเชื่อมถึงกันหมด

แนวคิดของการจัดสรรพื้นที่ภายในบ้านแบบเปิดโล่งเชื่อมถึงกันหมดซึ่งเป็นแนวคิดการออกแบบบ้านอันเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลจากกระแสสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นของเลอคอร์บูซิเอร์ทั้งสิ้น โดยพื้นที่ภายในบ้านซึ่งออกแบบให้การใช้งานนั้นอยู่ภายใต้พื้นที่ซึ่งมีบรรยากาศเดียวกันหมด โดยไม่มีผนังมาปิดกั้นโอบล้อมเป็นขอบเขต ทำให้การใช้งานภายในบ้านเป็นไปได้อย่างลื่นไหลและต่อเนื่อง เราสามารถมองเห็นความเป็นไปของกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึง เป็นการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้อยู่อาศัยอีกรูปแบบหนึ่งที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นผลดีกับการถ่ายเทอากาศรวมถึงแสงสว่างที่สามารถกระจายทั่วถึงกันในพื้นที่นั้นๆ

4. ช่องเปิดแนวยาวรับแสงและมุมมอง

ไม่ว่าใครๆต่างก็ชอบห้องที่มีแสงสว่างแลดูไม่อับทึบ แล้วยิ่งถ้ามีวิวดีๆสวยๆให้ได้ชมด้วยแล้วก็จะยิ่งทำให้บ้านหลังนั้นน่าอยู่มากขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้คุณภาพการอยู่อาศัยของบ้านไปถึงเป้าหมายนั้นได้คือลักษณะของช่องเปิด ตามแนวคิดการออกแบบบ้านสมัยใหม่นั้นนิยมออกแบบหน้าต่างให้กว้างและยืดตัวออกไปตามแนวยาวของบ้านอย่างเต็มที่(Horizontal Window) ผลที่ได้คือรูปลักษณ์ของบ้านที่ดูเบาโปร่ง แตกต่างไปจากบ้านทั่วๆไปที่มีช่องเปิดเล็กๆน้อยนิด แถมพื้นที่ภายในก็จะได้รับแสงและมุมมองอย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้การออกแบบช่องเปิดให้สามารถรับแสง มุมมองภายนอกและช่วยให้บ้านมีการถ่ายเทอากาศที่ดีได้นั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับขนาดของช่องเปิดนั้นแล้ว ยังขึ้นอยู่กับตำแหน่งและทิศทางที่ช่องเปิดนั้นเปิดออกไปสู่ด้วย

5. สวนหรือพื้นที่เปิดโล่งบนดาดฟ้าหรือภายในตัวบ้าน

นอกจากองค์ประกอบงานออกแบบทางกายภาพของตัวบ้านตามที่กล่าวมาจะทำให้บ้านมีความโมเดิร์นทันสมัยและน่าอยู่ขึ้นแล้วนั้น ยังมีองค์ประกอบของธรรมชาติที่เราสามารถดึงเอามาช่วยสร้างชีวิตชีวาและบรรยากาศที่ดีได้ พืชพรรณเป็นทางเลือกที่ง่ายและเป็นสิ่งที่คนเราทุกคนต่างโหยหา พื้นที่บ้านสมัยใหม่นั้นจึงให้ความสำคัญกับพื้นที่สำหรับสิ่งมีชีวิตสีเขียวเหล่านี้ โดยใช้พื้นที่ส่วนที่ขาดการใช้งานอย่างเช่นบนดาดฟ้า เปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สวนสำหรับปลูกพืชพรรณต่างๆ หรือจะเป็นพื้นที่อื่นๆภายในตัวบ้านก็สามารถสร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นมาได้ โดยพืชพรรณที่นิยมใช้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่บ้านนั้นๆที่จะสามารถเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตและการดูแลรักษาด้วย ไม้พุ่มหรือไม้กระถางจึงอาจเป็นทางเลือกที่ง่ายและเป็นไปได้มากกว่าไม้ยืนต้นซึ่งต้องการพื้นที่และโครงสร้างเพื่อรองรับน้ำหนักที่พิเศษกว่า เชื่อว่าไอเดียนี้เป็นไอเดียที่น่าสนใจและมั่นใจได้เลยว่าบ้านของคุณจะดูน่าอยู่มีบรรยากาศที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

6. งานตกแต่งภายในด้วยความกลมกลืน
ในกระแสงานออกแบบ แบบโมเดิร์น นั้นมักจะให้ความสำคัญกับแนวคิดความงามบริสุทธิ์ของวัสดุและองค์ประกอบต่างๆในตัวงาน สิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดจากหลายๆงานออกแบบทั้งศิลปะและสถาปัตยกรรมคือความชัดเจนขององค์ประกอบทั้งรูปทรง โทนสีและหน้าที่ของสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นงานเหล่านั้น ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาโดยไม่จำเป็นต้องใช้องค์ประกอบอื่นใดมาทำให้ใจความของงานนั้นๆเปลี่ยนแปลงไป

ในบริบทของการออกแบบบ้านเองก็เช่นกัน เราจะเห็นพื้นที่ซึ่งออกแบบการใช้สอยที่เราสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน การตกแต่งพื้นที่เองก็ไม่ได้เน้นความสำคัญไปที่สิ่งประดับประดาอื่นๆที่หากมีความหลากหลายมากเกินไปจะทำให้ความหมายและใจความของพื้นที่นั้นๆถูกบิดเบือนไป บ้านโมเดิร์นตามแนวคิดของสถาปนิกจึงไม่ใช่บ้านที่เต็มไปด้วยสิ่งประดับประดาอันเต็มไปด้วยความทันสมัยและเทคโนโลยีล้ำเพียงอย่างเดียว แต่คือความชัดเจนของพื้นที่และบรรยากาศที่แลดูมีเนื้อหาที่ชัดเจนไม่พร่ำเพรื่อ อย่างเช่นห้องๆนี้ซึ่งการใช้งานเราจะพอเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นห้องนั่งเล่น ซึ่งตกแต่งด้วยโทนขององค์ประกอบต่างๆทั้งพื้น ผนัง เพดานและเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจถึงบรรยากาศองค์รวมของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน และไม่ต้องทำอะไรให้หวือหวาเลยแม้แต่น้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *