การฟ้อง คดีชู้สาว

หลายท่านต้องเจ็บหัวใจเนื่องจากคู่รัก

หลายท่านต้องเจ็บหัวใจเนื่องจากคู่รัก

หลายท่านต้องเจ็บหัวใจเนื่องจากคู่รัก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ‘ คู่แต่งงาน’ กลับไม่ซื่อสัตย์ ทำให้ชีวิต

ของการการเป็นสามีภรรยา จะต้องพังทลาย ในพริบตา เพียงแค่เพราะว่า ‘ชู้’

thailand private investigator ขอเก็บ ข้อกำหนดกฎหมาย ที่เกี่ยวพันกับ ‘ชู้ ‘ และก็

แนวทาง เรียกร้องค่าเสียหาย จาก ‘ ชู้ ‘ ดังนี้

ทนาย พี่รนัทธ์ สกุลความเจริญรุ่งเรือง บอกว่า ข้อบังคับ ของไทย พวกเราได้ให้ความคุ้มครอง

ป้องกัน สถาบันครอบครัว ซึ่ง ใจความสำคัญ ประเด็นการ มีชู้ ไม่ว่าใน ฝ่ายหญิง หรือ ชาย

สามารถฟ้องคดีเรียก ค่าชดเชย หรือ ที่เรียกกันว่า ค่าปรับ ได้ตาม ประมวลกฎหมาย แพ่ง แล้วก็

การค้าขาย มาตรา 1523 แต่ว่าหลักสำคัญ เป็นหญิง แล้วก็ ชาย จำเป็นที่จะต้อง จดทะเบียน กัน

ซะก่อน

ฝ่ายชายฟ้องชายชู้ของภรรยา

กฎหมาย กำหนด หลักเกณฑ์ไว้ว่า ผัวจะเรียก ค่าชดเชย จาก ผู้ซึ่ง ลวนลาม ภริยาไปในทาง

ชู้สาว ก็ได้ สามารถ ชี้แจง โดยสรุปว่า เพียงแต่ ชายชู้มีความประพฤติลวนลาม เมีย ในทาง

ชู้สาว ก็พอเพียง แล้วที่จะทำ ให้กำเนิด สิทธิฟ้องเรียกค่าตอบแทน โดยการ ลวนลาม ในทาง

รักๆใคร่ๆ นั้น ไม่จำเป็น จำเป็นต้อง ถึงขนาดว่ามีเซ็กส์กัน เพียงแต่ถูกเนื้อต้องตัว กัน ในลักษณะ

ที่ ไม่เป็นไป ในคุณธรรม หรือใน ทำ ท่วมสำคลองธรรม ในทางเพศ ดังเช่นว่า หอม แก้ม โอบ

กอด หรือ นอนกอดกัน ก็ถือได้ว่าเป็นการ ลวนลาม ไปในท่วม ชู้สาว แล้ว รวมทั้ง ยิ่ง ร่วมเพศ กัน

ก็ถือว่าเป็นการ ลวนลาม ใน ทำนอง ชู้สาว นักสืบที่ดี ควรเป็นไง

ฝ่ายหญิงฟ้องหญิงชู้ของสามี

กฎหมาย กํหนด หลักเกณฑ์ไว้ว่า ภริยาจะเรียก ค่าชดเชย จากหญิง อื่นที่แสดงตัว โดยเผย เพื่อ

แปลว่า ตนมี ความเกี่ยวพัน กับผัว ในทำท่วมชู้สาว ก็ได้ ควรจะเป็น ในกรณีที่หญิง ชู้ หรือ ภริยา

น้อย แสดงตัว โดย เผยออกมาว่า ตนเป็น หญิงชู้ หรือ ภริยาน้อย ของ ผัว ดังเช่นว่า มีการ พา ไป

ออกงาน ต่างๆ พาไปแนะนำ ให้วงศาคณาญาติ หรือ ผู้ที่ทำงาน ทราบดีว่า เป็น คู่รักกัน หรือ ไป

อยู่บ้านเดียวกัน หรือ มีลูกร่วมกัน แล้วก็ ให้ลูกใช้ ชื่อสกุล ผัว

ในทางตรงกันข้าม เพียงแต่ ผัวแอบ ลักลอบ ไป ร่วมประเวณี กับ หญิงชู้ เป็นบางโอกาส ไม่จัด

ว่า ภริยาน้อย หรือ หญิงชู้รัก ปรากฏตัว โดยกล่าวมาว่าตัวเองมีความเกี่ยวข้อง กับ ผัวหรือ แอบ

มา ลักลอบได้เสียกัน นับว่า ปราศจากความผิดตา ม ข้อบังคับ ตามมายี่ห้อนี้ จัดว่า ปราศจาก

ความ ผิดตามข้อบังคับ ศาลจะถือเป็นการ ลักลอบ ได้เสียกัน รวมทั้ง ชอบยกฟ้อง

ดังนั้นในกรณี กิ๊กก็ดี หรือหญิงบริการก็ดี หากเป็นกรณีหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากัน แอบ

ลักลอบไปร่วมประเวณีกับหญิงชู้เป็นครั้งคราว ไม่ถือว่าภรรยาน้อย หรือหญิงชู้แสดงตน โดยเปิด

เผยว่า ตนเองมีความสัมพันธ์กับสามีหรือแอบมาลักลอบได้เสียกัน ถือว่าไม่มีความผิดตาม

กฎหมายตามมาตรา 1523 นี้

แต่เหตุการณ์เป็นกิ๊กกันแอบนอนกับสามีชาวบ้าน ซึ่งใช้ได้ในกลุ่มชายรักชาย และหญิงรักหญิง

แล้วอีกฝ่ายหนึ่งมีหลักฐานเป็นเหตุให้ต้องฟ้องหย่า ตามมาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิ

ได้รับค่าทดแทนและจากผู้ซึ่งได้รับอุปการะเลี้ยงดู หรือยกย่องผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น

การดําเนินคดี

เรื่องนี้เป็นคดีแพ่ง ต้องฟ้องร้องดําเนินคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ไม่สามารถไปแจ้งความ

ดําเนินคดี เอาผิดต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนในทางอาญา ตํารวจไม่มีหน้าที่ไป

เกี่ยวข้องด้วย ยกเว้นแต่ พบว่า อีกฝ่ายหนึ่งจดทะเบียนสมรสซ้อนแล้วแต่กรณี และคดีนี้ มีอายุ

ความในการดําเนินคดีกับชายชู้หรือเมียน้อยต้องฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่รู้หรือควรรู้เกี่ยวกับการ

มีชู้หรือการล่วงเกินภริยาในทํานองชู้สาว ตาม ปพพ.มาตรา 1529

“ถ้าคุณมีหลักฐานไม่ชัดเจนเพียงพอ แล้วไปฟ้องร้องเขา หากศาลยกฟ้องว่าไม่มีหลักฐานชัด

พอว่าเขา เปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีคุณ คุณก็อาจถูกเขาฟ้องกลับได้ในฐานะ

หมิ่นประมาท เนื่องจากทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงได้เช่นเดียวกัน”

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจคดีที่ผู้เสียหายมาลงบันทึกประจำวันไว้ตามสถานีตำรวจต่างๆ ใน

นครบาล พบว่า เป็นคดีเกิดจากคู่สามีภรรยาทำร้ายร่างกายกันเอง กิ๊กทะเลาะวิวาทเมียหลวง

ทำร้ายร่างกายทำให้บาดเจ็บจนเกิดคดีอาญา ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรับแจ้ง

ความได้

ขณะที่คดีความเกี่ยวกับชู้สาวลักลอบคบซ้อนกันหากจะเอาความดำเนินคดี ต้องตั้งทนายฟ้อง

คดีแพ่ง ที่ผ่านมาประชาชนทราบดี ดังนั้นการที่สามี-ภรรยา นอกใจคบชู้ จึงไม่มีเหตุจำเป็นต้อง

มาแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวัน เว้นเสียแต่เกิดการตบตีทะเลาะวิวาทกันเท่านั้น ซึ่งสถิติ

แต่ละพื้นที่ที่ผ่านมา เกิดขึ้นเดือนละเพียง 20% เท่านั้น

หากมาถึงจุดสุดท้ายแล้ว ถ้าหากกฎหมายยังทำอะไรคนเป็นชู้ ไม่ได้… สิ่งเดียวที่แนะนำได้ คือ

ให้ทุกสิ่งเป็นไปตามเวร ตามกรรม เชื่อว่าที่สุดแล้ว ความผิดเหล่านี้จะติดตาม เกาะกินหัวใจคนที่

เล่นชู้ คนเป็นชู้ พวกตีท้ายครัวชาวบ้าน จนกว่าเขาเหล่านั้นจะลงโลง หมดลมหายใจ….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *