การประมาณราคาก่อสร้าง

การประมาณ ราคา ก่อสร้าง คืออะไร?

การประมาณ ราคา ก่อสร้าง

การประมาณ ราคา ก่อสร้าง นับว่าเป็น กระบวนการ สำหรับเพื่อการ ทำ เอกสาร คำนวณ หาจำนวน สิ่งของ ค่าแรงงาน รวมทั้ง ค่า ดำเนินงาน ถือได้ว่าเป็นการ วิเคราะห์ การ มีความเห็นการ ทำนาย ล่วงหน้า

ด้วยเหตุนั้น ราคาจากการประเมินราคา ก็เลย ไม่ใช่ ราคา ค่าก่อสร้าง ที่จริง จริง เป็น เพียงแต่ราคา คร่าวๆ ที่ ใกล้เคียง กับราคา ก่อสร้าง จริง ซึ่ง การประมาณ ราคา ก่อสร้าง นับว่าเป็น หัวใจสำคัญ ของวิธีการ ก่อสร้าง ผู้ประเมิน ราคา ก่อสร้างมีบทบาท สำหรับในการ สร้าง รวมทั้ง เสนอการวิเคราะห์ เงินลงทุน ที่ ครอบคลุม โครงงาน ก่อสร้าง สถาปนิก

การประเมิน เงินลงทุน อย่างละเอียด เป็น ขั้นตอน ที่ ใช้เวลานาน แล้วก็ ทุกข์ยากสำบาก บางครั้งบางคราว ถ้าเกิด เลือก นัก ประเมินราคา ก่อสร้าง ที่ ไม่ ช่าชอง อาจจะทำให้ กเนิด ข้อบกพร่องต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ราคา ที่ ประเมิน คลาดเคลือน จาก ความจริงค่อนข้างจะมากมาย หรือกำเนิด ความล่าช้า สำหรับการ ประเมิน

วัตถุประสงค์ของการประมาณราคาก่อสร้าง

1. ช่วยทำให้สามารถ กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ใน แผนการ ได้ เพื่อ เป็นหลัก สำหรับในการประเมินราคา ก่อสร้าง ของ นัก ประเมิน สำหรับในการ ประมูล การก่อสร้าง ต่างๆ

2. เพื่อทำเอกสารสำหรับ เสนอ ราคา ก่อสร้าง สำหรับเพื่อการ ประมูล ซึ่ง การประมาณ ราคาก่อสร้าง ค่อนข้างจะ อาศัยความ ละเอียด ถ้วนถี่ ถ้ามีความผิดพลาด อาจจะทำให้มีการเสียผลตอบแทน กันได้

3. เพื่อตีราคาเงิน เพิ่มหรือ ลด จาก ข้อตกลง การก่อสร้าง เมื่อ นายจ้าง ให้ ลูกจ้าง ดำเนินงานเพิ่มอีก จาก ใน ข้อตกลง ก็เลยจำต้องทำเลียนแบบ BOQ ที่เปลี่ยนไป จากเดิม

4. เพื่อสามารถ ระบุค่าผ่อนส่งได้ โดย จะ คาดคะเน จาก แบบ แล้วก็ แผนงาน เนื่องจากว่าจะสบาย สำหรับในการ เบิก จ่าย ค่างาน ต่างๆ

5. เพื่อทำ เนื้อหา กรวัดค่ กรก่อสร้าง ให้ ไต้ ข้อมูล ที่ ละเอียต ครอบคลุม ข้อมูล ที่ จำเป็นจะต้อง ในการ ขอ สั่นเชื่อ ยืนกู้แบงค์ หรือ สถานที่ ปัน การคลัง ก่อนที่จะมีการเริ่ม สร้างจริง

ข้อมูลที่มีผลต่อการประมาณราคาก่อสร้าง

1. ตำแหน่ง หรือ สถานที่ สำหรับในการ ก่อสร้าง รวมทั้ง การขนส่งต่างๆ

2. ลักษณะ ทำเลทีตั้ง ใน ส่วนงาน ก่อสร้าง

3. สักษณะลักษณะของอากาศ ฤดู เวลา

4. หลักเกณฑ์ในเรื่อง เงินเดือน กฎข้อบังคับ แล้วก็ การ หา แรงงาน แคว้น

5. วันหยุดงาน ตอน เทศกาล ใน ตอน ของ ก่อสร้าง

6. ราคา อุปกรณ์ก่อสร้าง ใน เขตแดน ที่ ใกล้เคียง กัน

7. การจัดหาแหล่งเงินทุน รวมถึง เงินทุนหมุนเวียน

8. สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเมือง

วิธีการประมาณราคาก่อสร้าง

1. การประมาณราคาก่อสร้างโดยสังเขป

เป็นวิธีการประมาณราคาก่อสร้างแบบคิดต่อตารางเมตร เหมาะสำหรับงานที่ไม่ซับซ้อน ใช้สำหรับตั้งงบประมาณ ซึ่งพิจารณาจากพื้นที่ใช้สอยแล้วเก็บเป็นสถิติ วิธีนี้อาจมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่แตกต่างกันร่วมด้วย เช่น ประเภทอาคาร จำนวนชั้น งานพิเศษ เช่น บันไดเลื่อน ลิฟต์ งานตกแต่งเพิ่มเติม เป็นต้น

ซึ่งค่าเฉลี่ยเหล่านี้ทำให้ราคาต่อตารางเมตรไม่เท่ากัน ส่งผลให้การประมาณราคาก่อสร้างวิธีนี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนถึง 20-30% ดังนั้น การนำค่าเฉลี่ยมาใช้ในการประมาณราคาก่อสร้างควรเลือกใช้ค่าเฉลี่ยที่เป็นอาคารที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

ยกตัวอย่างเช่น ต้องการประมาณราคาก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งมีพื้นที่ใช้สอย 100 ตารางเมตร โดยประมาณ จากรายละเอียดของแบบก่อสร้างวิเคราะห์และประเมินค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรที่ควรจะเป็นคือ 12,000 บาท ต่อ ตารางเมตร

ดังนั้น ราคาประมาณราคาก่อสร้าง = 12,000 x 100 = 1,200,000 บาท

2. การประมาณราคาก่อสร้างโดยละเอียด

เป็นวิธีการประมาณราคาก่อสร้างจริง โดยคำนวณ จากปริมาณเนื้องานทั้งหมดของวัสดุก่อสร้างที่ใช้แต่ละประเภท แล้วนำไปประมาณเพื่อหาค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง แล้วรวมยอดเป็นค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ซึ่งผลที่ได้จากการประมาณราคาก่อสร้างวิธีนี้ จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *